Aanleiding Stichting Soeverein

Recent is er veel nieuwe wet- en regelgeving vastgesteld die op essentiële punten geen of onvoldoende rekening houdt met de rechten van mensen met een beperking. Heldere uitgangspunten voor beleid ontbreken vaak. De belangenbehartiging voor mensen met een ernstige beperking of chronische ziekte is versnipperd en gaat vaak uit van de ziekte of aandoening .

 

Voor wie?

Stichting Soeverein is opgericht voor mensen, die door een ernstige lichamelijke beperking levenslange en levensbrede assistentie en aanpassingen nodig hebben.

 

Wat willen we?

Mensen, die door een ernstige lichamelijke beperking levenslange en levensbrede assistentie en aanpassingen nodig hebben verenigen, hun expertise breed beschikbaar te maken en hen waar nodig als groep te vertegenwoordigen.

 

Vertegenwoordigen

Vertegenwoordigen in de breedste zin van het woord, ook door het voeren van procedures als dat nodig is. Stichting Soeverein is vooral opgericht om een bijdrage te leveren aan ontwikkeling en uitvoering van beleid dat deze mensen aangaat, om hierover te informeren, te adviseren , initiatieven te koppelen, elkaar te inspireren en te versterken.