doel

Het doel van Stichting Soeverein is:

“Het realiseren van een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking autonoom participeren, daaronder het voeren van procedures en, in het algemeen, het optreden in rechte ter bevordering van het doel, zulks onder meer ten behoeve van diegenen wier belangen de stichting blijkens onderhavige doelomschrijving behartigt”.

 

Anders gezegd:

"De  vertegenwoordiging van de groep mensen die als gevolg van een ernstige lichamelijke beperking, al dan niet gecombineerd met zintuiglijke beperkingen, levenslang en levensbreed persoonlijke assistentie en materiële aanpassingen nodig hebben om autonoom te kunnen participeren in de samenleving’”.