Zakelijke gegevens

Het bestuur van Stichting Soeverein wordt gevormd door:

Margit van Hoeve           - voorzitter

Vacature                         - secretaris

Hanneke Deenen           - lid

Jan Peddemors               - penningmeester

 

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 55449042

 

Bank:     ING

             IBAN NL51 INGB 0006 6519 44

             T.n.v. Stichting Soeverein, Gouda